Proyecto fichaMetodoloxía estatística nas distintas fases do PanIL 2007-2011Referencia: 2007/Faraldo4 Líneas: Metodoloxía para a elaboración dun panel de inserción laboral
Entidad financiadora:
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
Entidades participantes:
Universidade de Santiago de Compostela
Desde: 21-05-2007 Hasta: 10-12-2007
Página web: http://eio.usc.es/pub/gae
Integrantes:
Pedro Faraldo Roca (IP)
Rosa María Crujeiras Casais (Part.)
María José Lombardía Cortiña (Part.)
José María Matías Fernández (Col. Externo)
Salvador Naya Fernández (Col. Externo)
Verónica Carreira Figueiras (Col. Externo)
Belén M. Fernández de Castro (Col. Externo)
Documentación: