Proyecto fichaIncorporación do titulado ao mercado de traballo. Visión dende a empresa.Referencia: 2005/Faraldo1 Líneas: Estudo da inserción laboral dos titulados universitarios mediante enquisa a empresarios.
Entidad financiadora:
Consello Social. Universidade de Santiago de Compostela
Entidades participantes:
Universidade de Santiago de Compostela
Desde: 24-09-2005 Hasta: 24-11-2005
Página web: http://eio.usc.es/pub/gae
Integrantes:
Pedro Faraldo Roca (IP)
Rosa María Crujeiras Casais (Part.)
Belén M. Fernández de Castro (Part.)
Carlos Luis Iglesias Patiño (Part.)
José María Matías Fernández (Col. Externo)
Salvador Naya Fernández (Col. Externo)
Documentación: