Seminario fichaSeminar on functional dataFecha: 05-06-2014

Lugar: Aula 0 - Facultad de Matemáticas

Información detallada:

  
17:00-18:00

Extending DD-classifier on the functional setting
Manuel Febrero Bande
Universidad de Santiago de Compostela

  
18:00-19:00

Functional modelling and forecasting of electricity load
Paula Raña Míguez
Universidade da Coruña