Manuel Oviedo de la Fuente

Investigador Post-Doctoral en Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Manuel Oviedo de la Fuente: Investigador Post-Doctoral en Estatística da Universidade de Santiago de Compostela - USC e membro do grupo de Modelos de Optimización, Decisión, Estatística e Aplicacións (MODESTYA), seleccionado como grupo competitivo na Comunidade de Galicia.


Curriculum
Linkedin
ORCID: 0000-0001-7360-3249
Research Gate