Sobre min | Sobre mí | About me

Galego

Son Profesora Axudante Doutora no Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización da Universidade de Santiago de Compostela. Fun investigadora no Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización da Universidade de Santiago de Compostela desde 2008 ata 2023. Doutoreime en Estatística e Investigación Operativa pola Universidade de Santiago de Compostela en maio de 2022, coa tese titulada “Técnicas Estatísticas en Geolingüística. Modelización Onomástica”. Anteriormente, realicei un máster en Técnicas Estatísticas e unha licenciatura en Matemáticas. Os meus intereses de investigación inclúen a xeolingüística e a estatística espacial.


Castellano

Soy Profesora Ayudante Doctora en el Departamento de Estadística, Análisis Matemático y Optimización de la Universidad de Santiago de Compostela. Fui investigadora en el Departamento de Estadística, Análisis Matemático y Optimización de la Universidad de Santiago de Compostela desde 2008 hasta 2023. Me doctoré en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de Santiago de Compostela en mayo de 2022, con la tesis titulada “Técnicas Estadísticas en Geolingüística. Modelización Onomástica”. Anteriormente, realicé un máster en Técnicas Estadísticas y una licenciatura en Matemáticas. Mis intereses de investigación incluyen la geolingüística y la estadística espacial.


English

I am an Assistant Professor at the Department of Statistics, Mathematical Analysis and Optimization of the University of Santiago de Compostela. I was a researcher at the Department of Statistics, Mathematical Analysis and Optimization of the University of Santiago de Compostela since 2008 to 2023. I received my PhD in Statistics and Operations Research at the University of Santiago de Compostela in May 2022, with a dissertation entitled “Statistical Techniques in Geolinguistics. Onomastic Modeling”. Before that, I completed a MSc in Statistical Techniques and a BSc in Mathematics. My research interests include geolinguistics and spatial statistics.

© Mª José Ginzo Villamayor. All Rights Reserved. Designed by mariajose.ginzo@usc.es