Concurso público para a provisión de prazas de persoal docente e investigador contratado

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2023, pola que se convoca concurso público para a provisión de prazas de profesorado axudante doutor.

Nº de Concurso: 15FS/23-24
Nº de Prazas: 1(FS0016)
Área de coñecemento: Estatística e Investigación Operativa
Departamento: Estatística, Análise Matemática e Optimización
Perfil: Bioestatística (G1022107)
Centro: Facultade de Bioloxía
Localidade: Santiago de Compostela

Más información