Tesis de Laura Freijeiro González 30-06-2023

O venres 30 de xuño, ás 11,00 horas, na Aula Magna da Facultade de Matemáticas, na modalidade semipresencial terá lugar a defensa da tese titulada: "New covariates selection approaches in high dimensional or functional regression models" que, para optar o grao de doutora, elaborou Dona Laura Freijeiro González, baixo a dirección dos profesores Dr. Don Wenceslao González Manteiga e Dr. Don Manuel Febrero Bande.