Liñas de Investigación

Os tres departamentos organizadores deste programa de terceiro ciclo realizan unha investigación activa tanto no campo da Estatística como da Investigación Operativa.
A investigación en Estatística céntrase nos problemas de Inferencia Estatística, nas técnicas de estimación non paramétrica de curvas e nas aplicacións das mesmas, tanto en problemas teóricos como nas suás aplicacións en diversas áreas científicas (economía, finanzas, bio-sanitarias, ...).
A investigación na área da Investigación Operativa céntrase na Teoría de Xogos e as súas aplicacións.
En concreto as liñas de investigación que se seguen nos tres departamentos organizadores son as seguintes:


Na área da Estatística:

 • Estimación non paramétrica de curvas.
 • Inferencia en poblacións finitas.
 • Análise de supervivencia.
 • Estatística espacial.
 • Contrastes de especificación.
 • Inxeniería financiera.
 • Modelos aditivos.
 • Aplicacións estatísticas no ámbito biosanitario.
 • Aplicacións estatísticas no ámbito do medio ambiente.
 • Aplicacións estatísticas no ámbito das finanzas, ...

Na área da Investigación de Operacións:

 • Xogos non cooperativos.
 • Xogos cooperativos.
 • Asignación de custos.
 • Deseño de tarifas.
 • Problemas de bancarrota.
 • Índices de poder.
 • Subastas.
 • Problemas computacionais en teoría de xogos.
 • Teoría da decisión.
 • Elección social.
 • Métodos de programación matemática.
 • Teoría de colas.
 • Modelos de inventario.
 • Optimización en redes de fluxo.
 • Problemas de transporte.
 • Problemas de asignación.
 • Problemas de rutas.
 • Problemas de planificación e secuenciación.
 • Modelos interactivos da investigación operativa.
 • Conexións entre a teoría de xogos e a inferencia estatística.