Información de profesor


PROFESOR: ,

Datos personales

Departamento:
Universidad:
Correo electrónico:
Categoría:
Dedicación:
Web Personal:
ORCIC:

Localización

Teléfono:

Docencia

Asignaturas en el curso

Últimos artículos publicados

1) Rodríguez-Casal, A., Saavedra-Nieves, P. (2022). A data-adaptive method for estimating density level sets under shape conditions Annals of Statistics. 50. pp. 1653-1668 Google Scholar
2) Ameijeiras-Alonso, J., Crujeiras, R.M., Ginzo-Villamayor, M.J., Rodríguez-Casal, A., Saavedra-Nieves, P. (2022). ADISTA22: Advances in Directional Statistics. Santiago de Compostela15-17th June, 2022. Programme and Book of Abstracts ISBN 978-84-19155-92-4. pp. 78. Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela. Editors: Ameijeiras-Alonso, J., Crujeiras, R.M., Ginzo-Villamayor, M.J., Rodríguez-Casal, A., Saavedra-Nieves, P. Google Scholar
3) Ameijeiras-Alonso, J., Crujeiras, R.M., Rodríguez-Casal, A. (2021). multimode: an R package for mode assessment Journal of Statistical Software. 97 (9). pp. 1-32 Google Scholar
4) Rodríguez-Casal, A., Saavedra-Nieves, P. (2021). "Spatial distribution of invasive species: an extent of ocurrence approach". TEST. DOI: 10.1007/s11749-021-00783-x Google Scholar
5) Rodríguez-Casal, A., Saavedra-Nieves, P. (2020). "Estimación non paramétrica de rexións de elevada densidade do COVID-19". Díxitos. Outubro 2020. pp. 12-13. FUNDACIÓN CESGA Google Scholar
6) Arias Castro, E., Pateiro-López, B., Rodríguez-Casal, A. (2019). Minimax Estimation of the Volume of a Set under the Rolling Ball Condition Journal of the American Statistical Association-Theory and Methods. 114. pp. 1162-1173. Amer Statistical Assoc Google Scholar