Theses in process of elaboration

Title: New methodological contributions in statistical learning of complex data
Author: López Oriona, Ángel
The director-s:
Vilar Fernández, José Antonio
Date of agreement of the project of thesis: 04-03-2020
Department: Matemáticas (UDC)


Title: Modelos single-index de curación de tipo mixtura con datos de alta dimensión
Author: Piñeiro Lamas, Beatriz
The director-s:
Cao Abad, Ricardo
López Cheda, Ana
Date of agreement of the project of thesis: 14-09-2020
Department: Mathematics (UDC)


Title: Contrastes no paramétricos de independencia en alta dimensión, con aplicaciones a la genética de enfermedades complejas
Author: Castro Prado, Fernando
The director-s:
González Manteiga, Wenceslao
Costas Costas, Javier
Date of agreement of the project of thesis: 08-10-2019
Department: Statistics, Mathematical Analysis and Optimization (USC)


Title: New approaches to circular regression models
Author: Alonso Pena, María
The director-s:
Crujeiras Casais, Rosa María
Date of agreement of the project of thesis: 02-03-2019
Department: Statistics, Mathematical Analysis and Optimization (USC)


Title: Comparación de métodos de reparto y problemas computacionales en juegos coalicionales
Author: Núñez Lugilde, Iago
The director-s:
Sánchez Rodríguez, María Estela
Date of agreement of the project of thesis: 27-09-2019
Department: Statistics and Operations Research (UVIGO)


Title: Statistic study about Melgaço children
Author: Guimarães Martins, Susana Rafaela
The director-s:
Iglesias Pérez, María del Carmen
Date of agreement of the project of thesis: 27-09-2018
Department: Statistics and Operations Research (UVIGO)


Title: Avances metodológicos en contrastes de hipótesis en el contexto de la regresión
Author: Pérez Veiga, Natalia
The director-s:
Pardo Fernández, Juan Carlos
Date of agreement of the project of thesis: 18-02-2019
Department: Statistics and Operations Research (UVIGO)


Title: Resolución de problemas de optimización polinómica: Teoría e práctica
Author: González Rodríguez, Brais
The director-s:
González Díaz, Julio
Pateiro López, Beatriz
Date of agreement of the project of thesis: 02-10-2018
Department: Statistics, Mathematical Analysis and Optimization (USC)


Title: Contribuciones al problema del transporte: optimización, cooperación y aplicaciones
Author: Davila Pena, Laura
The director-s:
Casas Méndez, Balbina Virginia
García Jurado, Ignacio
Date of agreement of the project of thesis: 02-10-2018
Department: Statistics, Mathematical Analysis and Optimization (USC)


Title: Contribucións ao estudo de xogos cooperativos: índices de representatividade, índices de potencia e as súas aplicacións
Author: Armijos Toro, Livino Manuel
The director-s:
Alonso Meijide, José María
Mosquera Rodríguez, Manuel Alfredo
Date of agreement of the project of thesis: 02-10-2018
Department: Statistics, Mathematical Analysis and Optimization (USC)


Title: Estimación no paramétrica para modelos de curación cuando la cura es parcialmente conocida
Author: Safari, Wende
The director-s:
Jácome Pumar, Amalia
López de Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Date of agreement of the project of thesis: 21-09-2018
Department: Mathematics (UDC)


Title: Procedimentos de comparacións múltiples e bondade de axuste para a detección de alteracións en experimentos de secuenciación de nova xeración
Author: Jiménez Otero, Norman
The director-s:
de Uña Álvarez, Jacobo
Date of agreement of the project of thesis: 28-06-2017
Department: Statistics and Operations Research (UVIGO)


Title: Sistemas de axuda á decisión en problemas de planificación con prioridades
Author: Noceda Davila, Diego
The director-s:
Carpente Rodríguez, María Luisa
Lorenzo Freire, Silvia María
Date of agreement of the project of thesis: 26-02-2018
Department: Mathematics (UDC)


Title: Sistemas de apoyo a la decisión en problemas de planificación y rutas para una empresa de servicios y una empresa de producción láctea
Author: Méndez Fernández, Isabel
The director-s:
Lorenzo Freire, Silvia María
González Rueda, Ángel Manuel
Date of agreement of the project of thesis: 21-09-2018
Department: Mathematics (UDC)


Title: Nuevos aportes para modelos de regresión con covariables de alta dimensión o de carácter funcional
Author: Freijeiro González, Laura
The director-s:
González Manteiga, Wenceslao
Febrero Bande, Manuel
Date of agreement of the project of thesis: 30-07-2018
Department: Statistics, Mathematical Analysis and Optimization (USC)


Title: Regresión con datos de gran volume
Author: Barreiro Ures, Daniel
The director-s:
Cao Abad, Ricardo
Francisco Fernández, Mario
Date of agreement of the project of thesis: 26-02-2018
Department: Mathematics (UDC)


Title: Avances en inferencia estadística para modelos de difusión
Author: López Pérez, Alejandra María
The director-s:
Febrero Bande, Manuel
González Manteiga, Wenceslao
Date of agreement of the project of thesis: 19-03-2018
Department: Statistics, Mathematical Analysis and Optimization (USC)


Title: Optimización e reparto en algúns problemas de decisión multi-axente ou con elementos estocásticos
Author: Llana García, Irene
The director-s:
González Díaz, Julio
Date of agreement of the project of thesis: 12-04-2018
Department: Statistics, Mathematical Analysis and Optimization (USC)


Title: Novas aportacións a inferencia os modelos aditivos xeneralizados para respostas bivariadas. Aplicacións en biomedicina
Author: Lado Baleato, Oscar
The director-s:
Cadarso Suárez, Carmen María
Date of agreement of the project of thesis: 26-02-2018
Department: Statistics, Mathematical Analysis and Optimization (USC)


Title: Contribuciones metodológicas en modelos de regresión semiparamétricos para datos funcionales
Author: Novo Díaz, Silvia
The director-s:
Aneiros Pérez, Germán
Vieu, Philippe
Date of agreement of the project of thesis: 13-03-2017
Department: Mathematics (UDC)


Title: Detección de nesgos en big data e corrección dos mesmos a través de técnicas de inferencia estatística non paramétrica
Author: Borrajo López, Laura
The director-s:
Cao Abad, Ricardo
Date of agreement of the project of thesis: 21-03-2016
Department: Mathematics (UDC)


Title: Contribuciones al modelado y cálculo de soluciones en problemas de investigación operativa
Author: Rodríguez Veiga, Jorge
The director-s:
Casas Méndez, Balbina Virginia
Date of agreement of the project of thesis: 31-03-2015
Department: Statistics, Mathematical Analysis and Optimization (USC)


Title: Técnicas estadísticas en geolingüística. Modelización onomástica
Author: Ginzo Villamayor, María José
The director-s:
Crujeiras Casais, Rosa María
Date of agreement of the project of thesis: 26-09-2013
Department: Statistics, Mathematical Analysis and Optimization (USC)


Title: Detección de puntos de cambio mediante modelos de regresión non paramétrica. Aplicación en secuencias xenómicas.
Author: Martínez Villanueva, Nora
The director-s:
Roca Pardiñas, Javier
Date of agreement of the project of thesis: 01-10-2012
Department: Statistics and Operations Research (UVIGO)