Theses in process of elaboration

Title: Detección de puntos de cambio mediante modelos de regresión non paramétrica. Aplicación en secuencias xenómicas.
Author: Martínez Villanueva, Nora
The director-s:
Roca Pardiñas, Javier
Date of agreement of the project of thesis: 01-10-2012
Department: Estadística e Investigación Operativa (UVIGO)


Title: Técnicas estadísticas en geolingüística. Modelización onomástica
Author: Ginzo Villamayor, María José
The director-s:
Crujeiras Casais, Rosa María
Date of agreement of the project of thesis: 26-09-2013
Department: Estadística e Investigación Operativa (USC)


Title: Contribuciones al modelado y cálculo de soluciones en problemas de investigación operativa
Author: Rodríguez Veiga, Jorge
The director-s:
Casas Méndez, Balbina Virginia
Date of agreement of the project of thesis: 31-03-2015
Department: Estatística e Investigación Operativa (USC)


Title: Inferencia estadística no paramétrica en curvas ROC con covariables escalares y funcionales. Aplicaciones a la biomedicina.
Author: Fanjul Hevia, Arís
The director-s:
González Manteiga, Wenceslao
Pardo Fernández, Juan Carlos
Date of agreement of the project of thesis: 21-03-2016
Department: Estadística e Investigación Operativa (USC)


Title: Técnicas no paramétricas para Regresión Espacial con Datos Complejos.
Author: Meilán Vila, Andrea
The director-s:
Crujeiras Casais, Rosa María
Francisco Fernández, Mario
Date of agreement of the project of thesis: 21-03-2016
Department: Matemáticas (UDC)


Title: DETECCIÓN DE NESGOS EN BIG DATA E CORRECCIÓN DOS MESMOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE INFERENCIA ESTATÍSTICA NON PARAMÉTRICA
Author: Borrajo López, Laura
The director-s:
Cao Abad, Ricardo
Date of agreement of the project of thesis: 21-03-2016
Department: Matemáticas (UDC)


Title: Contribuciones metodológicas en modelos de regresión semiparamétricos para datos funcionales
Author: Novo Díaz, Silvia
The director-s:
Aneiros Pérez, Germán
Vieu, Philippe
Date of agreement of the project of thesis: 13-03-2017
Department: Matemáticas (UDC)


Title: Novas aportacións a inferencia os modelos aditivos xeneralizados para respostas bivariadas. Aplicacións en biomedicina
Author: Lado Baleato, Oscar
The director-s:
Cadarso Suárez, Carmen María
Date of agreement of the project of thesis: 26-02-2018
Department: Estadística e Investigación Operativa (USC)


Title: Optimización e reparto en algúns problemas de decisión multi-axente ou con elementos estocásticos
Author: Llana García, Irene
The director-s:
González Díaz, Julio
Date of agreement of the project of thesis: 12-04-2018
Department: Estadística e Investigación Operativa (USC)


Title: Avances en inferencia estadística para modelos de difusión
Author: López Pérez, Alejandra María
The director-s:
Febrero Bande, Manuel
González Manteiga, Wenceslao
Date of agreement of the project of thesis: 19-03-2018
Department: Estadística e Investigación Operativa (USC)


Title: Regresión con datos de gran volume
Author: Barreiro Ures, Daniel
The director-s:
Cao Abad, Ricardo
Francisco Fernández, Mario
Date of agreement of the project of thesis: 26-02-2018
Department: Matemáticas (UDC)


Title: Optimización e reparto en algúns problemas de decisión multi-axente ou con elementos estocásticos
Author: Gonçalves Dosantos, Juan Carlos
The director-s:
Costa Bouzas, Julián
García Jurado, Ignacio
Date of agreement of the project of thesis: 23-03-2018
Department: Matemáticas (UDC)


Title: Nuevos aportes para modelos de regresión con covariables de alta dimensión o de carácter funcional
Author: Freijeiro González, Laura
The director-s:
González Manteiga, Wenceslao
Febrero Bande, Manuel
Date of agreement of the project of thesis: 30-07-2018
Department: Estadística e Investigación Operativa (USC)


Title: Investigación Operativa
Author: Méndez Fernández, Isabel
The director-s:
Lorenzo Freire, Silvia María
García Jurado, Ignacio
Date of agreement of the project of thesis: 30-07-2018
Department: Matemáticas (UDC)


Title: Sistemas de axuda á decisión en problemas de planificación con prioridades
Author: Noceda Davila, Diego
The director-s:
Carpente Rodríguez, María Luisa
Lorenzo Freire, Silvia María
Date of agreement of the project of thesis: 26-02-2018
Department: Matemáticas (UDC)


Title: Procedimentos de comparacións múltiples e bondade de axuste para a detección de alteracións en experimentos de secuenciación de nova xeración
Author: Jiménez Otero, Norman
The director-s:
de Uña Álvarez, Jacobo
Date of agreement of the project of thesis: 28-06-2017
Department: Estatística e Investigación Operativa (UVIGO)


Title: Contribuciones a problemas de árboles de expansión de coste mínimo con múltiples fuentes
Author: Navarro Ramos, Adriana
The director-s:
Bergantiños Cid, Gustavo
Date of agreement of the project of thesis: 30-07-2018
Department: Estatística e Investigación Operativa (UVIGO)


Title: Estadística
Author: Safari, Wende
The director-s:
Jácome Pumar, Amalia
López de Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Date of agreement of the project of thesis: 30-07-2018
Department: Matemáticas (UDC)


Title: Contribucións ao estudo de xogos cooperativos: índices de representatividade, índices de potencia e as súas aplicacións
Author: Armijos Toro, Livino Manuel
The director-s:
Alonso Meijide, José María
Mosquera Rodríguez, Manuel Alfredo
Date of agreement of the project of thesis: 02-10-2018
Department: Estadística e Investigación Operativa (USC)


Title: Contribuciones al problema del transporte: optimización, cooperación y aplicaciones
Author: Davila Pena, Laura
The director-s:
Casas Méndez, Balbina Virginia
García Jurado, Ignacio
Date of agreement of the project of thesis: 02-10-2018
Department: Estadística e Investigación Operativa (USC)


Title: Resolución de problemas de optimización polinómica: Teoría e práctica
Author: González Rodríguez, Brais
The director-s:
González Díaz, Julio
Pateiro López, Beatriz
Date of agreement of the project of thesis: 02-10-2018
Department: Estadística e Investigación Operativa (USC)


Title: Avances metodológicos en contrastes de hipótesis en el contexto de la regresión
Author: Pérez Veiga, Natalia
The director-s:
Pardo Fernández, Juan Carlos
Date of agreement of the project of thesis: 18-02-2019
Department: Estadística e Investigación Operativa (UVIGO)


Title: Statistic study about Melgaço children
Author: Guimarães Martins, Susana Rafaela
The director-s:
Iglesias Pérez, María del Carmen
Date of agreement of the project of thesis: 27-09-2018
Department: Estatística e Investigación Operativa (UVIGO)


Title: Comparación de métodos de reparto y problemas computacionales en juegos coalicionales
Author: Núñez Lugilde, Iago
The director-s:
Sánchez Rodríguez, María Estela
Date of agreement of the project of thesis: 27-09-2019
Department: Estatística e Investigación Operativa (UVIGO)


Title: Investigación Operativa
Author: Espinoza Burgos, Nadine Helena
The director-s:
Sánchez Rodríguez, María Estela
Date of agreement of the project of thesis: 27-09-2019
Department: Estadística e Investigación Operativa (UVIGO)


Title: New approaches to circular regression models
Author: Alonso Pena, María
The director-s:
Crujeiras Casais, Rosa María
Date of agreement of the project of thesis: 02-03-2019
Department: Estadística e Investigación Operativa (USC)


Title: Estatística
Author: Castro Prado, Fernando
The director-s:
González Manteiga, Wenceslao
Date of agreement of the project of thesis: 08-10-2019
Department: Estadística e Investigación Operativa (USC)