Ficha ComunicacionComunicación: Constructing optimal tests for circular symmetry
Tipo de Comunicación: Comunicacion oralCongreso: XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ámbito: Autonomico
Lugar: Ferrol (España)
Fecha: 26-10-2017/28-10-2017
Authors/participants:
Ameijeiras Alonso Jose (Ponente),
Ley Christophe (Coautor),
Verdebout Thomas (Coautor) and
Pewsey Arthur (Coautor)