Ficha ComunicacionComunicación: Patróns de rexionalización dos apelidos en Asturias
Tipo de Comunicación: Comunicacion oralCongreso: V Encontro Mocidade Investigadora
Ámbito: Autonomico
Lugar: Santiago de Compostela (España)
Fecha: 12-06-2017/13-06-2017
Authors/participants:
Ginzo Villamayor María José (Ponente),
Crujeiras Casais Rosa María (Coautor) and
Sousa Fernández Xulio (Coautor)