Ficha ComunicacionComunicación: Programación lineal sucesiva sin región de confianza
Tipo de Comunicación: Comunicacion oralCongreso: XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Ámbito: Autonomico
Lugar: Lugo (España)
Fecha: 22-10-2015/24-10-2015
Authors/participants:
González Rueda Ángel Manuel (Ponente),
González Díaz Julio (Coautor) and
Pérez Fernández de Córdoba María (Coautor)