Comunication: Software libre nas matemáticas e noutros eidos científicos
Type of comunication: Comunicación oralMeeting: Software Libre Científico Edición 2024
Ambit: Autonomico
Place: Lugo (España)
Data: 23-04-2024/23-04-2024
Authors/participants:
Ginzo Villamayor María José (Coautor)