Proyecto fichaFactores de risco para reingresos en persoas de 75 e máis anos: desenvolvemento dun modelo de predicción utilizando o CMBDReferencia: 2007/CL566 Líneas:
Entidad financiadora:
Fundación pública escola galega de Administración Sanitaria
Entidades participantes:
Universidade de santiago de Compostela
Desde: 10-10-2007 Hasta: 30-12-2008
Página web: No disponible
Integrantes:
Carmen María Cadarso Suárez (IP)
Rosa María Crujeiras Casais (Part.)
María José Lombardía Cortiña (Part.)
Xosé Luis Otero Cepeda (Part.)
Beatriz Pateiro López (Part.)
María José Rodríguez Otero (Col. Externo)
Documentación: